Manteniment

Parcs d'aventura sobre suports artificials

Els indicadors més efectius que un parc d'aventura sobre suports artificials requereix manteniment són: la presència d'òxid, el moviment o caiguda de rosques i caragols, els ponts asimètrics, el moviment de peces que solien estar fixes o la deformació i la inclinació d'aquestes.

 

Has detectat aquests problemes de manteniment al teu parc?

El manteniment del teu parc d'aventura no és un luxe postergable, és una necessitat i una decisió estratègica.

Si cuides les instal·lacions de manera òptima assegures la satisfacció dels teus clients i llavors ells mateixos vetllaran per l'èxit del teu negoci.

Els teus clients volen viure la millor experiència possible quan visiten el teu parc d'aventura. Noten ràpidament si estàs o no cuidant del manteniment de les instal·lacions i dels equips de seguretat.

Els clients satisfets deixen ressenyes positives en les plataformes digitals i en les xarxes socials generant més clients. És el boca a boca del segle XXI.

Ens agradaria ajudar-te a fer les tasques de manteniment del teu parc d'una manera efectiva, eficaç i rendible.

L'equip de New Ape, després de 20 anys d'experiència en el sector de l'oci actiu, ha desenvolupat una metodologia per a planificar millor el manteniment del teu parc.

Escriu-nos.

Problemes

de manteniment

 • Deterioració de la pintura o del recobriment protector de les estructures.
 • Condicions meteorològiques adverses durant les hores de tancament de les instal·lacions.
 • Assentament del terreny en les bases de suport. Pilons o estructures que han perdut la verticalitat o presenten canvis d’inclinació. Enfonsament de la terra prop de la sabata.
 • Sobrepassar les limitacions de capacitat dels jocs del parc i les formes correctes d’usar-los.
 • Actes de vandalisme que, al no ser detectats a temps, augmenten el risc d’accidents per als usuaris.
 • Els tèxtils i les xarxes estan deteriorats funcional i estèticament. Han començat a ressecar-se i a perdre les seves propietats de flexibilitat i resistència o les han perdut ja.
 • Les parts plàstiques dels jocs s’estan trencant o estan trencades. També s’estan descosint els punts d’unió de les parts plàstiques amb els tèxtils.
 • Els elements de fusta estan desgastats, esquerdats, han canviat el seu color original o estan trencats.
 • Les plataformes presenten moviment o estan desnivellades.
 • Els equips de seguretat tenen fils solts, llueixen vells i descolorits.
 • El teu parc comença a veure’s deteriorat, descurat o vell. Els usuaris han començat a queixar-se de l’estat de les instal·lacions.
 • Estan disminuint les visites dels usuaris.
 • Els usuaris estan deixant opinions dolentes en les xarxes socials, en la teva pàgina web o en altres plataformes digitals.
 • La bona reputació del teu parc s’està veient afectada.

Els 6 passos

de la nostra metodologia per a

posar a punt el teu parc

1) Realitzarem una 1a visita d'inspecció al teu parc per a avaluar l'estat de manteniment de les infraestructures i instal·lacions.

2) Et lliurarem un informe d'actuació que resumeix els problemes de manteniment del teu parc i la manera d'esmenar-los.

3) Formarem al personal del parc perquè pugueu, la pròxima vegada, realitzar la inspecció per vosaltres mateixos i estalviar-vos els honoraris d'un especialista.

4) Et donarem el protocol de manteniment del parc per escrit i una fitxa de control detallada i emplenable.

5) Esmenarem qualsevol problema que sigui detectat al teu parc per a posar-lo a punt.

6) Entraràs en el nostre programa de seguiment per a parcs d'aventura sobre suports artificials, el qual et permetrà fer tasques de manteniment preventiu i no sols correctiu. Així podràs planificar a llarg termini el manteniment i evitar reparacions i despeses innecessàries.

Vols més informació sobre

manteniment
del teu parc?