Avís legal

1. Identitat i titular de la pàgina web.

Em dic Miguel Martínez Mirosznizenko, propietari de l'empresa New Adventure & Professional Equipment S.L.O amb CIF B67111393, domiciliada en Les Vinyes 33, Sant Cebrià de Vallalta, 08396, Barcelona, Espanya. Pots comunicar-te amb nosaltres a través de la pestanya de contacte.

Aquesta empresa està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46187, Foli 142, Fulla B 512355, Inscripció 1a i és la propietària de la marca comercial New Ape.

New Adventure & Professional Equipment està inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades amb el número 09/00/0058537. Pots comprovar-ho accedint a:

2. Propietat intel·lectual.

Tots els continguts i les publicacions d'aquesta pàgina web (articles, posts, pàgines, textos, vídeos, tutorials, podcasts, imatges, gràfics, infografies, etc) estan subjectes a drets d'autor i a propietat intel·lectual, dels quals sóc el titular.


En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el meu consentiment previ, explícit i per escrit. En concret, els continguts i publicacions no es podran reproduir, difondre, vendre, distribuir ni usar amb finalitats comercials o no.


A més, tot contingut que aparegui en aquesta pàgina web els drets de la qual d'autor i propietat intel·lectual siguin d'un tercer, estaran degudament assenyalats.

3. Normes d'ús.

La temàtica principal d'aquesta pàgina web és la comercialització del disseny i la construcció d'infraestructures relacionades amb l'oci actiu, els esports d'aventura i el turisme, a més del subministrament i del manteniment de materials i equipaments vinculats amb ells. I, a més, la comercialització de serveis per a empreses relacionades amb l'oci actiu.

A més, es difondran els serveis i formacions tant organitzats per nosaltres com per altres professionals. Els usuaris, lectors o clients que accediu a la pàgina web haureu de respectar tant la temàtica de la mateixa com la seva dinàmica i fer un ús adequat dels continguts i dels serveis.

Especialment:
3.1. No emprar-los per a realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.

3.2. Difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d'apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans. Em reservo els drets d'esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d'aquesta pàgina web. En cap cas seré responsable de les opinions que els usuaris puguin deixar. Tampoc es permeten comentaris promocionals, insultants o que vagin contra el bon to de la pàgina web.

4. Protecció de dades.

Aquesta pàgina web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent).

Per a més informació sobre el tractament de les teves dades i perquè coneguis la política de privacitat d'aquesta web, pots punxar en aquest enllaç: Privacidad.

5. Exclusió de responsabilitat.

No seré responsable en cap cas dels perjudicis o danys de qualsevol tipus que poguessin ocasionar la visita a aquesta pàgina web, ja sigui per error o omissió en els continguts o per la transmissió d'algun programa maliciós que es produeixi malgrat haver pres les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-lo.

De la mateixa manera, no seré responsable en cap cas dels continguts de les webs externes que poguessin enllaçar-se des del meu web, blog o zona de comentaris, ja que no estan sota el meu control.

6. Política de cookies.

Aquesta web utilitza cookies de tercers amb funcions analítiques. Et deixo l'enllaç a la meva política de cookies, on tens tota la informació detallada.

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

Aquestes condicions legals s'han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la del domicili del comprador i, subsidiàriament, els Jutjats de Barcelona.

8. Modificació del contingut de l'avís legal.

El present avís legal podrà ser modificat en qualsevol moment, atesa l'evolució d'aquesta pàgina web i als continguts oferts en ella. En aquest cas, s'informarà els usuaris d'aquestes modificacions.